Evaluare de impact DPIA alături de profesioniști

Vă prezentăm oferta de servicii de specializate în vedera realizari de Evaluări de impact asupra datelor cu caracter personal conform precizărilor Art. 35 din Regulamentul General al Protecției Datelor cu caracter personal, precum și a Deciziei nr. 174/2018 emisă de Autoritatea Națională de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).Împreună vom parcurge pași necesari pentru a realizare o Evaluare de impact DPIA conformă cu prevederile Art. 35 din GDPR și a deciziei nr. 174 ANSPDCP
 • Pasul 1: Cum decidem dacă sa facem o DPIA?
 • Pasul 2: Cum descriem procesarea?
 • Pasul 3: Trebuie sa consultam persoane?
 • Pasul 4: Trebuie sa ne consultam pe altcineva?
 • Pasul 5: Cum evaluam necesitatea și proportionalitatea?
 • Pasul 6: Cum identificam și evaluam riscurile?
 • Pasul 7: Cum identificam măsurile de atenuare?
 • Pasul 8: Cum incheiem DPIA?
 • Pasul 9: Revizuirea elementelor și evaluarii DPIA

 • Confuzia între evaluarea DPIA și alte tipuri de evaluări

  Pentru ca, realitatea din Romania cu privire la protecția datelor cu caracter personal și lucrul sistematic este de fapt la nivel de pionierat, chiar dacă au trecut 30 de ani și am fost invadați de multinaționale, la noi, când apare o cerința legislativa noua, tendința este de a ignora sau de a utiliza ceva asemănător din trecut. Din acest motiv EVALUARE DE IMPACT ASUPRA PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL (DPIA), în Romania se confunda aceste evaluările de impact din perspectiva GDPR numite DPIA cu procesele de evaluare utilizate în procesul de certificare ISO sau cu evaluările de risc la adresa securității fizice - impuse de cadrul operat prin Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

  Cănd trebuie să realizăm DPIA

  Conform prevederilor GPDR se prezuma obligativitatea efectuării unei evaluări DPIA în situațiile în care:
  • se utilizează sisteme de profilare cu efecte semnificative;
  • se procesează date cu caracter personal din categorii speciale: infracțiuni, etc;
  • se procesează date biometrice si/sau genetice;
  • se efectuează monitorizare sistematica a locurilor publice la scară largă;
  • se implementează de noi tehnologii / procese / activități;
  • se efectuează monitorizarea comportamentului și geo-locației indivizilor;
  • se realizează profilarea minorilor în scop de marketing sau pentru servicii de marketing ce implica minori;
  • se procesează datelor cu caracter personal ce pot pune în pericol sănătatea fizica a persoanelor vizate în situația unui incident / breșe de securitate
NOU GHID PRACTIC DPIA Orientări și pași practici privind desfășurarea evaluărilor de impact asupra protecției datelor personale DPIA

GHID PRACTIC DPIA

Primul GHID PRACTIC DPIA din România ce conține orientări și pasi practici privind desfășurarea evaluărilor de impact asupra protecției datelor personale și DPIA conform cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) si deciziei 174/2018 emisa de ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Specialistii GDPR de la EuroMarket.ro au pregatit pentru organizațiile care doresc să se conformeze cu prevederile Art. 35 din GDPR și Decizia nr. 174/218 emisă de ANSPDCP, primul ghid practic pentru intocmirea și desfășurarea unei evaluări asupra impactului datelor cu carater personal – DPIA.

Acest ghid prezintă structurat în mai mulți pași, etapele care trebuie parcurse pentru a realiza o evaluare de impact DPIA corepsunzătoare cu cerințele Regulamentului European 679/2016 care se aplică începând cu 25 mai 2018 tuturor organizațiilor care procesează date cu caracter personal.

Comanda aici
GHID PRACTIC DPIA Orientări și pași practici privind desfășurarea evaluărilor de impact asupra protecției datelor personale DPIA

Oferta de realizare Evaluare de impact DPIA

Pentru a putea obține oferta noastră de servicii de realizare evaluare de impact DPIA trebuie să completați un simplu formular, iar noi ulterior vă vom pune la dispoziție oferta de servicii personalizată pentru organizatia dvs. pentru asigurarea respectarii Regulamentului emis de Parlamentul European cu nr. 679/2016
Aplicabilitate GDPR

GDPR se aplica pentru administatie publica, unitati de invatamant publice sau private (cresa, gradinita, scoala, liceu, colefgiu, facultate, universitate, academie, etc), UAT, primarie, bisericii, companii de paza si protectie, unitati sanitare (analize, clinica, spital, cabinet, etc), institutii guvernamentale, magazine online, intreprinderi mici, corporatii, cabinete contabile, companii de resurse umane, companii de energie, servicii salubritate, catv, telecomunicatii, it, suport tehnic, organiatii nonguvernamentala, fundatie, companie de retail, magazin, Gym, Sala de fitness, sala forta, cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet veterinar, agentie turism, agentie imobiliara, companie de constructii, hotel, pensiune, restaurant, bar, cafenea, club, arhitect, contabil, etc.

Unable to open file http://kitgdpr.ro/promo/index.html