Descriere servicii Monitorizare si Audit conformitate GDPR

Toate organizațiile care procesează date cu caracter personal trebuie să se alinieze/conformeze sau să devină "compliant" cu prevederile GDPR - Regulamentul (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal 2016/679 care intră în vigoare la 25 Mai 2018.

Implementarea GDPR în activitatea majorităților organizațiilor este o provocare și o obligație datorită procesării datelor cu caracter personal ale angajaților și clienților. Pentru a evita realizarea neconformă a documentației, modificarea neadecvată a proceselor de lucru și investiții nejustificate, vă recomandăm să realizați un Audit de Conformitate GDPR, astfel vă sfătuim să apelați la expertiza specialiștilor Euro Market Solutions srl, o companie cu experiență în implementarea procedurilor operaționale, legale și tehnice în ceea ce privește alinierea și implementarea GDPR în companii private mari și organizații guvernamentale.

Serviciile de consultanță vor fi asigurate pentru analiza și evaluarea riscurilor pentru toate resursele organizației care vor fi necesare să fie luate in considerare.

Realizarea unui Audit GDPR vine în spijinul organizației pentru a evita riscurile la care se expune aceasta și anume operațional, reputațional, de sancțiune.

In funcție de rezultatele analizei și evaluării riscurilor se vor determina masurile si cerințele necesare pentru implementarea și menținerea gradului de conformitate al organizației la Regulamentul 679/2016.

In urma auditului realizat vă vom oferi un raport de conformitate la GDPR și recomandările aferente pentru a creste gradul de conformitate.

Ce pași urmează după încheierea contractului de Monitorizare sau/si Audit conformitate la GDPR

După încheierea contractului, o persoană delegată din cadrul organizației dvs., împreună cu echipa noastră specializată în GDPR (procedural, legal, IT) vor demara un audit al conformității in care vor fi incluse auditarea al structurii, conținutului și modulului de implementare al următoarelor documente / componente:
 • Fluxurile si procesele care angrenează date personale
 • Masuri tehnice si organizatorice implementate
 • Inventarul datelor personale si modul de gestiune
 • Modul de manipulare date cu caracter personal: păstrare, acces, consimțăminte, legalitate prelucrare, jurnalizare, minimizare, pseudonimizare, distrugere date
 • Modul de obținere a consimțământului
 • Notificările către angajați, utilizatori site, parteneri și clienții organizației
 • Modul de informare cu privire la monitorizarea audio / video / gps / inet / wifi
 • Documentele (acte adiționale/clauze de confidențialitate) încheiate cu partenerii și clienții
 • Documentele (acte adiționale/clauze de confidențialitate/informări/consimțământ) care au fost încheiate cu angajații și furnizori de servicii externalizate
 • Funcționalități ale site-ului web, Newsletter, Obținere consimțământ, Politica de confidențialitate și procesare DCP online, Politica Cookies
 • Infrastructura IT, stațiile de lucru fixe si mobile, dispozitive mobile, serverele
 • Modul de comunicare a datelor intern si extern
 • Modului de identificare si gestionare eventualele breșe si gestionarea lor
 • Politicile de confidențialitate: Politica generala DCP, Politica de protecție DCP, Politica de securitate a prelucrării DCP, Politica e securitate IT, etc
 • Politici si Procedurile interne care angrenează DCP și vizează securitatea sistemului Informatic
 • Formularistica utilizată pentru asigurarea GDPR
 • Registrele care asigura conformitatea la GDPR
 • Evaluare grad de Conștientizare și adaptare la noile politici ale personalului
 • Registre documentare activitate procesare date, breșe, anunțuri confidențialitate, DSAR, etc
 • Revizuire Formulare exercitare drepturi, acces date, etc
 • OPTIONAL: Audit sistem informatic onsite/offisite, hardware si software, propuneri de implementare pentru conformare la GDPR

Oferta de Audit de conformitate GDPR

Pentru a putea obține oferta noastră de servicii de audit de conformitate la GDPR trebuie doar să completați un simplu formular, iar noi ulterior vă vom pune la dispoziție oferta de servicii personalizată pentru organizatia dvs. pentru asigurarea respectarii Regulamentului emis de Parlamentul European cu nr. 679/2016

Legislatie GDPR protectia datelor personale

Noul pachet legislativ a fost adoptat de Parlament si Consiliul European la incepului anului 2016 si se va aplica incepand cu data de 25 mai 2018, cuprinde doua acte normative semnificative si anume:

 • 1. Regulamentul (UE) 2016/679 Privind Protectia Persoanelor Fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General Privind Protectia Datelor)
 • 2. Directiva (UE) 2016/680 referitoare la Protectia Datelor Personale in cadrul activitatilor specifice desfasurate de Autoritatile de Aplicare a Legii
 • 3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 • 4. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
 • 5. Ordinul Avocatului Poporului nr. 52 din 18/04/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

In acest sens venim cu propunerea de a va oferi serviciile externalizate de DPO, adica Ofiter de Protectie a Datelor ca si Serviciu prin care garantam aplicarea si respectarea prevederilor Regulamentului 679/2016 adoptat de Parlamentul European si restul legilatiei in vigoare privind protectia datelor personale.


Euro Market va poate ajuta in identificarea problemelor si aliniera la prevederile prevazute de GDPR - Regulamentul pentru Protectia Datelor

Aplicabilitate GDPR

GDPR se aplica pentru administatie publica, unitati de invatamant publice sau private (cresa, gradinita, scoala, liceu, colefgiu, facultate, universitate, academie, etc), UAT, primarie, bisericii, companii de paza si protectie, unitati sanitare (analize, clinica, spital, cabinet, etc), institutii guvernamentale, magazine online, intreprinderi mici, corporatii, cabinete contabile, companii de resurse umane, companii de energie, servicii salubritate, catv, telecomunicatii, it, suport tehnic, organiatii nonguvernamentala, fundatie, companie de retail, magazin, Gym, Sala de fitness, sala forta, cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet veterinar, agentie turism, agentie imobiliara, companie de constructii, hotel, pensiune, restaurant, bar, cafenea, club, arhitect, contabil, etc.

Unable to open file http://kitgdpr.ro/promo/index.html